SRG SSR

Uniun purtadra

Uniun purtadra

Tenor l’artitgel 60 ss. dal Cudesch civil svizzer è la SSR ina societad. Ella furma l’uniun purtadra da l’activitad d’interpresa da la SSR, stat en il servetsch da la generalitad e n’ha nagina finamira da gudogn. L’uniun SSR sa cumpona da quatter societads regiunalas:

  • Societad SRG.D: Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und rätoromanischen Schweiz
  • Societad RTSR: Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande
  • Cooperativa Corsi: Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
  • Societad SRG.R: SRG SSR Svizra Rumantscha

Las societads regiunalas SRG.D e RTSR sa cumponan danovamain mintgamai da set societads commembras. Var 22 500 persunas fan part da las societads regiunalas u da las societads commembras.

Las societads regiunalas francheschan la SRG en la societad, dattan impuls a la debatta publica davart in service public modern ed influenzeschan l’organisaziun e la qualitad dals programs da radio e da televisiun sco era l’ulteriura offerta publicistica. Lur cussegls regiunals defendan ils interess socials e culturals da la regiun, prendan enconuschientscha dal rapport da las unitads d’interpresa davart la qualitad ed il service public sco era dals concepts da program, tschentan dumondas d’examinaziun davart concepts da program a la suprastanza regiunala, nomineschan las delegadas ed ils delegads e surpiglian ulteriuras incumbensas, uschenavant che la radunanza da societaras e societars u da l’uniun ubain la suprastanza regiunala n’èn betg responsablas per quellas. Las suprastanzas regiunalas mainan las societads regiunalas e collavuran tenor ils statuts da la SSR tar fatschentas dal cussegl d’administraziun ch’èn relevantas per il program. Ils presidents da las societads regiunalas appartegnan uffizialmain a la radunanza da delegads ed al cussegl d’administraziun da la SSR.

Mintga societad regiunala ha in cussegl dal public represchentativ e consultativ che garantescha in stretg contact tranter las persunas ch’èn responsablas per il program ed il public dal radio e da la televisiun. Ultra da quai sustegna el la lavur da program cun far constataziuns e propostas. Las presidentas ed ils presidents dals cussegls dal public s’entaupan pliras giadas l’onn: els barattan experientschas, sviluppan metodas u instruments e coordineschan las observaziuns d’offerta. En mintga regiun linguistica han ils cussegls dal public endrizzà in servetsch da mediaziun che tracta las reclamaziuns pertutgant il program da radio e da televisiun sco era pertutgant l’ulteriura offerta publicistica.

Il cussegl d’administraziun da la SSR ha nov commembers: ils quatter presidents regiunals, duas persunas elegidas dal Cussegl federal e trais persunas tschernidas da la radunanza da delegads.

La presidenta u il president da la SSR vegn elegì da la radunanza da delegads; ella u el è a medem temp presidenta u president da la radunanza da delegads e presidenta u president dal cussegl d’administraziun.

  

Metro

Tge è l'incumbensa da la SSR? Tge signifitga service public? Las respostas a questas ed a bleras ulteriuras dumondas chattais Vus sin SSR Metro.

RSIRTRRTSSRFSWI