SRG SSR

Idée suisse – Timeline

Idée suisse – Timeline

Cronica multimediala da la Svizra

Dapi 80 onns porscha la SSR cun sia offerta da programs multifara in servetsch per la publicitad en tut las regiuns linguisticas. A chaschun da ses giubileum lascha la SSR www.srgssr.ch/timeline passar revista ils 80 onns istorgia cun texts, tuns e maletgs. 

Qua vegn creada ina cronica multimediala da la Svizra cun emissiuns da radio, rapports da televisiun e contribuziuns d’internet. Dossiers actualisads da differentas tematicas illustreschan las particularitads ed ils punctsda vista regiunals davart ils eveniments impurtants e las grondas debattas en la societad. Ultra da quai facilitescha questa plattafurma l’access als archivs online existents da las singulas unitads d’interpresa. Ils emprims dossiers vegnan mess online l’entschatta matg.

Link

RSIRTRRTSSRFSWI