SRG SSR

In maletg da la Svizra

La SSR – in maletg da la Svizra

La chasa da medias publica, la chasa da medias independenta: ina instituziun svizra. La SSR signifitga federalissem e solidaritad en la varietad. Ella è qua per tuts, per la maioritad e las minoritads, per ils chantuns pitschens e gronds, ed en las quatter linguas naziunalas. Cun quai stgaffescha la SSR identitad – pli impurtant che mai en vista a la midada digitala da las medias.

 

Independenta e federalistica

 • La SSR è francada en la publicitad sco uniun averta per in e scadin. Ed ella na po betg vegnir cumprada da concerns da medias u da politichers. 
 • La taxa da recepziun porta trais quarts da las entradas, la reclama in quart. Quel model da finanziaziun garantescha ina infurmaziun independenta da las gruppas d’interess politicas ed economicas.
 • Il mund da las medias sa centralisescha a cust dals pitschens chantuns, da las regiuns lateralas e da las parts dal pajais da lingua diversa. La SSR cun sedia principala a Berna resta dentant tras e tras federalistica.
 • La SSR fa in servetsch per la publicitad: Ella fa emissiuns da qualitad che fissan sin il pitschen martgà quadriling ina fatschenta deficitara per offriders privats.

      

Solidarica e collianta

 • Grazia a la solidaritad finanziala tranter las unitads d’interpresa da la SSR han er la Svizra franzosa, taliana e rumantscha ina buna purschida d’audio, video e multimedia. La SSR promova la solidaritad federala.
 • En temps da la fragmentaziun da nossa societad en communitads digitalas contribuescha la SSR ad ina vasta publicitad globala.
 • La SSR gida cun ses programs ad integrar estras ed esters.
 • Persunas cun impediments dals senns survegnan grazia a suttitels, lingua da segns e descripziuns auditivas in vast access ad infurmaziun, sport, cultura, furmaziun e divertiment.

 

Multifara e cun furmaziun d’identitad

 • La SSR mussa la diversitad svizra e stgaffescha identitad cun intermediar a tut las gruppas linguisticas eveniments cuminaivels, en la cultura populara, tar eveniments federals u en il sport.
 • Cun 40 milliuns francs l’onn per films e serias svizras è la SSR ina pitga da la promoziun da la cultura. Er sustegna ella la musica e la litteratura: en il program, al radio, tar festivals egrazia a partenadis.
 • La SSR infurmescha, scolescha e porscha divertiment cun tenuta. 96 pertschient dals umans en il pajais nizzegian l’offerta attractiva en il radio, a la televisiun ed online.

 

Cumpetenta e cun success

 • SRF, RTS, RSI, RTR e SWI fan in schurnalissem premurus e cun attenziun critica ch’approfundescha infurmaziuns, classifitgescha fatgs e revelescha motivs.
 • La SSR ha il know-how tecnologic per influenzar innovativamain la digitalisaziun che vegn a midar la societad en ina moda anc strusch accessibla.
 • Cun il radio han ils emetturs da la SSR ina part da 60 pertschient dal martgà. Cun la televisiun cuntanschan els 30 pertschient, malgrà la gronda concurrenza da l’exteriur – la saira, durant il meglier temp d’emissiun, savens dapli.

 

Economica e cumpetitiva

 • Las taxas tracta la SSR economicamain ed effizientamain: L’interpresa vegn manada rigurusamain, l’organisaziun ed ils andaments èn adequats, ils process directivs e da surveglianza èn moderns.
 • Cun cooperaziuns ed Admeira,la plattafurma da reclama averta e digitala, sa metta la SSR en furma per la concurrenza globala. Uschia restan ils daners da reclama en il pajais e rinforzan la plazza da medias Svizra. 

 

Transparenta e movibla

 • La SSR tutga tar las chasas da medias las pli transparentas da l’Europa. Sias unitads d’interpresa SRF, RTS (Svizra franzosa), RSI (Svizra taliana), RTR (Svizra rumantscha) e SWI (per la Svizra a l’exteriur e l’ester) publitgeschan ils custs da las emissiuns da televisiun e dals programs da radio. En il rapport da gestiun infurmescha la SSR detagliadamain davart las entradas e las expensas, las pajais ed ils collavuraturs.
 • La SSR maina in dialog cun il public. Ella sa renda là, nua ch’il public stat e s’adatta cuntinuadamain a las novas modas d’utilisaziun.
RSIRTRRTSSRFSWI